Tiskara Grafokor Zagreb - široka paleta ambalaže
KOMERCIALNA KARTONSKA EMBALAŽA

V današnji družbi skorajda ni izdelka, ki bi preživel na trgu brez dobro zamišljene, projektirane in izdelane embalaže.

Embalaža ima več funkcij, med katerimi bi bie najpomembnejše zaščitna, prodajna in ekološka funkcija. Kartonska embalaža ima pri prodajni funkciji poseben pomen, saj lahko s svojimi grafičnimi zmožnostmi pritegne pozornost kupcev in je pogosto odločilna pri odločitvi za prvi nakup nekega izdelka. Ekološke značilnosti kartonske embalaže imajo v zadnjem času konkurenčno prednost pred nekaterimi drugimi embalažnimi materiali.

Ambalaža

Ambalaža

Scroll to Top