U današnjem društvu gotovo da nema proizvoda koji bi opstao na tržištu bez dobro osmišljene, projektirane i izrađene ambalaže.

Ambalaža ima nekoliko funkcija od kojih bi kao najbitnije naglasili zaštitnu, prodajnu i ekološku. Kartonska ambalaža ima poseban značaj u prodajnoj funkciji jer svojim grafičkim mogućnostima može privući pozornost kupaca te je često ključan u odluci o prvoj kupnji nekog proizvoda. Ekološke karakteristike kartonske ambalaže u posljednje vrijeme imaju konkurentsku prednost pred nekim drugim ambalažnim materijalima.

Scroll to Top